Identifikace materiálu
Čj. OVA 417/18 PID KORNAVCRNGSH
Čj. předkladatele MSMT-30503/2017- 4 Datum autorizace 31.1.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova studium; školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá v návaznosti na zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Popis V nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nejsou zatím uvedeny obory vzdělání, které nově zavedl zákon č. 201/2017 Sb. Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zařazení oborů vzdělání Praktická sestra, Diplomovaná dětská sestra a Masér ve zdravotnictví do soustavy oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a označení oborů vzdělání Zdravotnický asistent a Diplomovaný zdravotnický záchranář za dobíhající v souladu se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.7.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 366 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.1.2018 – 21.2.2018 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZRE2BJC.docx 26 kB 26.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZRE2BJC.doc 48 kB 26.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk