Identifikace materiálu
Čj. OVA 164/18 PID KORNAVCN8TJ8
Čj. předkladatele MF-26361/2017/4502-12 Datum autorizace 26.1.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova majetek státu; privatizace
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě bodu III/3.b) usnesení vlády ČR č. 610 ze dne 4. září 2017
Popis Ministerstvo financí předkládá novelu zákona, jejímž obsahem je omezení počtu výdajových titulů, z nichž je možné čerpat prostředky zvláštních účtů privatizace, zobecnění a usnadnění možnosti čerpání prostředků zvláštních účtů privatizace do státního rozpočtu a umožnění převodu prostředků na zvláštní účty privatizace ze zdrojů státního rozpočtu. Využití zdrojů státního rozpočtu je však podmíněno nedostatkem prostředků na zvláštních účtech privatizace potřebných pro krytí výdajů dle § 5, odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.3.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 8.3.2018 Číslo Sněmovního tisku 130 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 143 ze dne 8.3.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.1.2018 – 23.2.2018 Adresa připomínek eklep@mfcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAX3DVPXS.docx 14 kB 21.3.2018
Materiál ma_KORNAX3DVPXS.docx 40 kB 21.3.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAX3DVPXS.docx 214 kB 21.3.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAX3DVPXS.docx 29 kB 21.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAX3DVPXS.docx 34 kB 21.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk