Identifikace materiálu
Čj. OVA 50/18 PID KORNAV5M4PD2
Čj. předkladatele MF-26702/2017/35-3 Datum autorizace 18.1.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova financování a investice; finanční sektor; finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh novelizace zákona o dluhopisech, občanského soudního řádu, zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, zákona o správních poplatcích, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
Popis Předložený návrh zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta. Předložený návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však plně respektuje evropské právní předpisy a je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Návrh zákona současně řeší některé dílčí nedostatky dluhopisového práva.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.2.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 7.2.2018 Číslo Sněmovního tisku 93 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 82 ze dne 7.2.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAVTKJH0H.docx 14 kB 13.2.2018
Materiál ma_KORNAVTKJH0H.doc 660 kB 13.2.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAVTKJH0H.docx 235 kB 13.2.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAVTKJH0H.docx 36 kB 13.2.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAVYH2MEM.docx 160 kB 14.2.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVTKJH0H.docx 34 kB 13.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk