Identifikace materiálu
Čj. OVA 64/18 PID KORNAUXF5TTY
Čj. předkladatele MV-2958-3/LG-2018 Datum autorizace 12.1.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova služební poměr; státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Cílem předloženého návrhu je vytvořit předpoklady pro další profesionalizaci státní služby, větší motivaci státních zaměstnanců k profesnímu rozvoji s cílem nejenom kvalitnějšího výkonu státní služby, ale i posílení odpovědnosti představených; vše je zároveň vedeno snahou o zachování základních parametrů nezbytných pro fungování státní služby, kterými jsou stabilizace, depolitizace a transparentnost.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.3.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 14.3.2018 Číslo Sněmovního tisku 132 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 166 ze dne 14.3.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.1.2018 – 19.1.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , RRTV , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , USTR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAX4B6QWR.doc 22 kB 22.3.2018
Materiál ma_KORNAX4B6QWR.docx 82 kB 22.3.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAX4B6QWR.docx 66 kB 22.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAX4B6QWR.doc 46 kB 22.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk