Identifikace materiálu
Čj. OVA 1351/17 PID KORNAUGECXCO
Čj. předkladatele MF-32251/2016/3504-27 Datum autorizace 29.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; financování a investice
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh zákona ve zcela identické podobě, ve které již prošel podstatnou částí legislativního procesu. Předchozí vládou byl schválen dne 13. 3. 2017 a poté byl předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1063. Vzhledem ke konci volebního období však nebyl legislativní proces řádně dokončen. Transpoziční lhůta směrnice uplyne dne 23. května 2018.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 67 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 37 ze dne 17.1.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(184 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAV9JT8LX.doc 26 kB 23.1.2018
Materiál ma_KORNAV9JT8LX.docx 44 kB 23.1.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAV9JT8LX.docx 38 kB 23.1.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAV9JT8LX.doc 93 kB 23.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAV9JT8LX.docx 24 kB 23.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk