Identifikace materiálu
Čj. OVA 1329/17 PID KORNAUABW6OU
Čj. předkladatele 480/2016-LO-SP/20 Datum autorizace 22.12.2017
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova justice; konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo mimo plán legislativních prací vlády návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh je předkládán v souvislosti s řešením excesivního zadlužení fyzických osob. Řada dlužníků se ocitla v tzv. dluhové pasti charakterizované jako stav, v němž se jejich pohledávky staly fakticky nesplatitelnými, neboť jejich celková výše (včetně příslušenství) roste rychleji, než jak ji dlužníci jsou (nebo by byli) schopni uspokojovat ze svého majetku a svých příjmů.
Popis Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh právní úpravy, jehož cílem je legislativní řešení nadměrného zadlužení některých osob ústící do tzv. dluhové pasti, a to zpřístupněním institutu oddlužení pro širší okruh dlužníků, a ve vazbě na tento primární cíl rovněž provedení dílčích změn v právní úpravě institutu oddlužení a odstranění některých nedostatků úpravy, na něž ukázala aplikační praxe.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 71 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 38 ze dne 17.1.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(184 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAVBBWA28.docx 20 kB 24.1.2018
Materiál ma_KORNAVBBWA28.docx 91 kB 24.1.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAVBBWA28.docx 292 kB 24.1.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAVBBWA28.docx 63 kB 24.1.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAVBBWA28.docx 20 kB 24.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVBBWA28.docx 45 kB 24.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk