Identifikace materiálu
Čj. OVA 14/18 PID KORNAU8HAW5U
Čj. předkladatele 3400/17 Datum autorizace 20.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 34)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova administrativa; informace a zpracování informací
Oblast práva Ústavní právo/Územní samospráva; Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je vyloučit starosty, místostarosty a zástupce starostů z povinnosti podávat oznámení o majetku a o příjmech a závazcích.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.1.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 34 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 32 ze dne 10.1.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(123 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2017 – 3.1.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAUVCFZ6R.doc 25 kB 10.1.2018
Stanovisko st_KORNAUVCFZ6R.doc 46 kB 10.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk