Identifikace materiálu
Čj. OVA 12/18 PID KORNAU7L2FGP
Čj. předkladatele 3200/17 Datum autorizace 19.12.2017
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 32)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení daňového zvýhodnění pro investiční fondy, s jejichž akciemi se aktivně neobchoduje a které splňují pouze formální podmínku zaregistrování akcií na Burze cenných papírů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.1.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 32 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 30 ze dne 10.1.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(113 kB)
(25 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2017 – 3.1.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MPO
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAUVCD86O.doc 24 kB 10.1.2018
Stanovisko st_KORNAUVCD86O.doc 24 kB 10.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk