Identifikace materiálu
Čj. OVA 11/18 PID KORNAU7KXLQL
Čj. předkladatele 3100/17 Datum autorizace 19.12.2017
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 31)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daně; daňová správa; podnikání
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je vyjmout z povinnosti evidovat tržby poskytovatele sociálních služeb, některá zdravotnická zařízení poskytující ambulantní péči a zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.1.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 31 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 29 ze dne 10.1.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2017 – 3.1.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAUVCC7GN.doc 24 kB 10.1.2018
Stanovisko st_KORNAUVCC7GN.doc 33 kB 10.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk