Identifikace materiálu
Čj. OVA 10/18 PID KORNAU7KV2RX
Čj. předkladatele 3000/17 Datum autorizace 19.12.2017
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní tisk č. 30)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Moc soudní a organizace soudů
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je podrobit odpovědnost za přestupky a projednávání přestupků, kterých se dopustí soudci Ústavního soudu, stejnému režimu jako přestupky poslanců a senátorů, tzn. zrušit stávající „přestupkovou imunitu“ soudců Ústavního soudu a umožnit jim, aby si mohli vybrat, zda jejich přestupky budou projednávány v obecném režimu podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo v kárném řízení podle zákona o Ústavním soudu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.1.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 30 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 28 ze dne 10.1.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2017 – 3.1.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAUVC9N4T.doc 24 kB 10.1.2018
Stanovisko st_KORNAUVC9N4T.doc 36 kB 10.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk