Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAU7JLJNN
Čj. předkladatele 2017/167817/CNB/001 Datum autorizace 19.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh vyhlášky je reakcí na § 221 odst. 5 nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který nabývá účinnosti 13. ledna 2018.
Popis Návrh vyhlášky stanoví podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.4.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.12.2017 – 12.1.2018 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXBGR3XO.docx 17 kB 29.3.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAXBGR3XO.docx 15 kB 29.3.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAXBGR3XO.docx 21 kB 29.3.2018
Materiál ma_KORNAXBGR3XO.docx 99 kB 29.3.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAXBGR3XO.docx 25 kB 29.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAXBGR3XO.pdf 111 kB 29.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk