Identifikace materiálu
Čj. OVA 412/18 PID KORNATYLJ22W
Čj. předkladatele ČTÚ-78 051/2017-606 Datum autorizace 12.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Český telekomunikační úřad
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Předložený návrh nařízení vlády byl zpracován v rámci realizace opatření 3.2 Poplatky za využívání rádiových kmitočtů uvedeného v Akčním plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (dále jen „Akční plán“), který dne 10. května 2017 projednala a schválila vláda.
Popis návrh změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů na základě zmocnění vlády k vydání tohoto nařízení podle § 150 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a to k provedení § 24 odst. 5 tohoto zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.7.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 367 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.12.2017 – 5.1.2018 Adresa připomínek eklep@ctu.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB2AG8M65.docx 29 kB 2.7.2018
Průvodní dopis pd_KORNB2AG8M65.pdf 300 kB 2.7.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB2AG8M65.docx 489 kB 2.7.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk