Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNATMNZY7I
Čj. předkladatele MSMT-29089/2017 Datum autorizace 6.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova národnostní menšiny; školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády ČR a v souvislosti s úpravou právních předpisů v oblasti změn ve financování regionálního školství od roku 2019.
Popis Návrh vyhlášky navazuje na nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku. Novela vyhlášky řeší tyto 3 oblasti: 1) V základních školách upravuje nejnižší průměrné počty žáků ve třídách tak, aby byly v souladu s výše uvedeným nařízením vlády stanovujícím hodnoty PHmax podle velikosti a organizace školy (včetně škol s výukou v jazyce národnostní menšiny). 2) Stanoví se hodnota PHmax pro přípravnou třídu základní školy (nelze ji stanovit ve výše uvedeném nařízení vlády, neboť přípravná třída neposkytuje stupeň vzdělání). 3) Stanoví se hodnota PHmax pro třídu přípravného stupně základní školy speciální (nelze ji stanovit ve výše uvedeném nařízení vlády ze stejného důvodu, jako u přípravné třídy).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2018 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.12.2017 – 29.12.2017 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZVPPTCW.docx 40 kB 26.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZVPPTCW.docx 38 kB 26.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk