Identifikace materiálu
Čj. OVA 8/18 PID KORNATMC5FLI
Čj. předkladatele MK-S 14541/2017 Datum autorizace 5.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova kultura; památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2017
Popis Jde o technickou novelu 3 nařízení vlády, která upravuje vymezení některých národních kulturních památek
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 31.1.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 70 ze dne 31.1.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.12.2017 – 28.12.2017 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČÚZK , KML , KOM , kr-karlovarský , kr-středočeský , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAVJBS7NT.docx 22 kB 1.2.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVJBS7NT.docx 28 kB 1.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk