Identifikace materiálu
Čj. OVA 1278/17 PID KORNATKJVKDL
Čj. předkladatele MF-30268/2017/1101-10 Datum autorizace 30.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova mezinárodní organizace; státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení ustanovení § 73 zákona č. 218/2000 Sb. + v návaznosti na usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 577
Popis Materiál obsahuje návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 66 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 4 ze dne 3.1.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(185 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAV9K7DE1.doc 26 kB 23.1.2018
Materiál ma_KORNAVBJR4G1.doc 39 kB 24.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAV9K7DE1.docx 26 kB 23.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk