Identifikace materiálu
Čj. OVA 61/18 PID KORNATBJH8TL
Čj. předkladatele 61938/2017-MZE-12150 Datum autorizace 23.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je úprava a zjednodušení podmínek při podávání žádostí o poskytnutí dotace na toto opatření v rámci Jednotné žádosti. Úpravou postupů při výpočtu dotace a při vyhodnocování porušení podmínek způsobilosti řešit snížení četné chybovosti, která byla zjištěna v rámci dosavadní aplikační praxe při administraci žádostí podaných v předchozích letech.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.2.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 113 ze dne 21.2.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.11.2017 – 14.12.2017 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAW7KBR1V.docx 41 kB 22.2.2018
Průvodní dopis pd_KORNAW7KBR1V.docx 47 kB 22.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk