Identifikace materiálu
Čj. OVA 173/18 PID KORNAT5BERT2
Čj. předkladatele MV-138843/LG-2016 Datum autorizace 15.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací; internet
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby.
Popis Účelem návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.4.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.4.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 236 ze dne 18.4.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.11.2017 – 14.12.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAWKBKE0V.doc 52 kB 5.3.2018
Návrh usnesení us_KORNAWKBKE0V.doc 32 kB 5.3.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAWKBKE0V.doc 38 kB 5.3.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAWKBKE0V.docx 92 kB 5.3.2018
Materiál ma_KORNAWKBKE0V.docx 45 kB 5.3.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAWKBKE0V.docx 65 kB 5.3.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAWKBKE0V.docx 25 kB 5.3.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAWKBKE0V.doc 143 kB 5.3.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAWKBKE0V.docx 94 kB 5.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAWKBKE0V.zip 1041 kB 5.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk