Identifikace materiálu
Čj. OVA 258/18 PID KORNAT4JDCEI
Čj. předkladatele MV-100056-1/LG-2017 Datum autorizace 14.11.2017
Popis
Název materiálu Zásady tvorby právní úpravy přestupků
Typ materiálu Nelegislativní materiál Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova přestupky
Oblast práva
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě aktuální potřeby vyvolané reformou přestupkového práva účinnou od 1. července 2017.
Popis Hlavním cílem předloženého materiálu je v reakci na nabytí účinnosti nové právní úpravy přestupkového práva dne 1. července 2017 vytvořit předpoklad pro postupnou reformu skutkových podstat přestupků ve stávajících zákonech a v zákonech nově vytvářených.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 31.7.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 498 ze dne 31.7.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(182 kB)

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 866 ze dne 5.10.2016
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.11.2017 – 6.12.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , RRTV , RVV , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB2SG655G.doc 102 kB 18.7.2018
Návrh usnesení us_KORNB2SG655G.docx 18 kB 18.7.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB2SG655G.docx 26 kB 18.7.2018
Materiál ma_KORNB2SG655G.docx 180 kB 18.7.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB2SG655G.docx 84 kB 18.7.2018
Průvodní dopis pd_KORNAXG99UDV.zip 93 kB 3.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk