Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNASYAHMCM
Čj. předkladatele MV-126418-3/OBP-2017 Datum autorizace 10.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 za účelem provedení transpozice výše uvedené směrnice.
Popis Cílem návrhu je provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/853.
Poznámky Předseda Legislativní rady vlády zkrátil lhůtu k uplatnění připomínek na 10 pracovních dnů. Vypořádání zásadních připomínek proběhne v pondělí 4. prosince 2017 od 9.00 hod. v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná.
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.11.2017 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.11.2017 – 27.11.2017 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , GIBS , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNASYAHMCM.doc 93 kB 10.11.2017
Návrh usnesení us_KORNASYAHMCM.docx 37 kB 10.11.2017
Předkládací zpráva zp_KORNASYAHMCM.docx 26 kB 10.11.2017
Důvodová zpráva zd_KORNASYAHMCM.doc 288 kB 10.11.2017
Materiál ma_KORNASYAHMCM.docx 81 kB 10.11.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNASYAHMCM.doc 97 kB 10.11.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNASYAHMCM.docx 159 kB 10.11.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNASYAHMCM.doc 642 kB 10.11.2017
Průvodní dopis pd_KORNASYAHMCM.pdf 546 kB 10.11.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk