Identifikace materiálu
Čj. OVA 1310/17 PID KORNASYAHMCM
Čj. předkladatele MV-126418-3/OBP-2017 Datum autorizace 10.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 za účelem provedení transpozice výše uvedené směrnice.
Popis Cílem návrhu je provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/853.
Poznámky Předseda Legislativní rady vlády zkrátil lhůtu k uplatnění připomínek na 10 pracovních dnů. Vypořádání zásadních připomínek proběhne v pondělí 4. prosince 2017 od 9.00 hod. v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná.
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.2.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 7.2.2018 Číslo Sněmovního tisku 92 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 84 ze dne 7.2.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.11.2017 – 27.11.2017 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , GIBS , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAVTF6B83.doc 22 kB 9.2.2018
Materiál ma_KORNAVTF6B83.doc 403 kB 9.2.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAVTF6B83.doc 108 kB 9.2.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAVTF6B83.doc 56 kB 9.2.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAVTF6B83.doc 611 kB 9.2.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAVTF6B83.doc 334 kB 9.2.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVTF6B83.doc 49 kB 9.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk