Identifikace materiálu
Čj. OVA 1346/17 PID KORNASXGMGRB
Čj. předkladatele MK- S 14158/2017 Datum autorizace 13.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Kultura a umění
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2017
Popis nařízení vlády, kterým se v souladu se zákonným zmocněním podle § 4 památkového zákona, soubor vybraných kulturních památek prohlašuje za národní kulturní památky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 31.1.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 69 ze dne 31.1.2018
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.11.2017 – 5.12.2017 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČÚZK , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-zlínský , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAVJBKU6J.docx 37 kB 1.2.2018
Průvodní dopis pd_KORNAVJBKU6J.docx 28 kB 1.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk