Identifikace materiálu
Čj. OVA 1205/17 PID KORNASUGG5H7
Čj. předkladatele 580/2017-LO-SP Datum autorizace 14.11.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova Evropská unie; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech - řízení o porušení povinnosti provést ustanovení směrnice do právního řádu ČR v implementační lhůtě (č. 2017/0315)
Popis Hlavním cílem návrhu zákona je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech a zajistit tak řádnou implementaci této směrnice.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 57 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 5 ze dne 3.1.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(183 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAUQDJD2S.doc 23 kB 12.1.2018
Materiál ma_KORNAUQDJD2S.doc 412 kB 12.1.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAUQDJD2S.doc 279 kB 12.1.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAUQDJD2S.doc 524 kB 12.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAUQDJD2S.doc 44 kB 12.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk