Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNASGE6M4B
Čj. předkladatele MF-20548/2017/1104-14 Datum autorizace 25.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova účetnictví
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení plán vyhlášek na rok 2017, bod 14
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh sedmnácté novely vyhlášky o rozpočtové skladbě, která by měla být účinná od 1. 1. 2017. Návrh novely je zaměřen hlavně na aktualizaci náplní rozpočtových položek na základě nových právních předpisů a jiných nových skutečností a na jejich zpřesnění zvláště na základě poznatků z jednání s rozpočtovými a účetními pracovníky, kteří rozpočtovou skladbu používají.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.1.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.10.2017 – 15.11.2017 Adresa připomínek Jiri.Paroubek@mfcr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNATSL7L54.docx 72 kB 6.12.2017
Předkládací zpráva zp_KORNATSL7L54.docx 15 kB 6.12.2017
Důvodová zpráva zd_KORNATSL7L54.docx 53 kB 6.12.2017
Materiál ma_KORNATSL7L54.docx 59 kB 6.12.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNATSL7L54.docx 314 kB 6.12.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNATSL7L54.docx 45 kB 6.12.2017
Průvodní dopis pd_KORNATSL7L54.docx 18 kB 6.12.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk