Identifikace materiálu
Čj. OVA 366/18 PID KORNAS8GCCGT
Čj. předkladatele 50666/2017-MZE-12154 Datum autorizace 23.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2018
Popis Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je upravit odpovídající části předpisu v návaznosti na připravovanou vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. …/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí, a dále podle praktických zjištění v prvním roce provádění nového systému vyhodnocování, který byl upraven na základě připomínek auditu Evropské komise XC/2016/005/CZ/RLF.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 368 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.10.2017 – 13.11.2017 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZPBPYBP.docx 45 kB 15.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZPBPYBP.docx 48 kB 15.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk