Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAS7G3F4G
Čj. předkladatele 2017 / 138899 / CNB / 001 Datum autorizace 16.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova finanční sektor; finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Vyhláška se vydává na základě zmocnění v nově navrhovaném zákonu o platebním styku, který zrušuje současnou vyhlášku č. 140/2011 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování.
Popis Návrh vyhlášky je připraven na základě zmocnění obsaženém v novém zákonu o platebním styku. Vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, náležitosti oznámení o změnách údajů uvedených v žádosti a rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o finanční situaci provozovatele platebního systému. Vyhláška by měla nabýt účinnosti současně se zákonem o platebním styku, tedy 13. ledna 2018.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.1.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.10.2017 – 6.11.2017 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAUAEKDI5.docx 15 kB 22.12.2017
Předkládací zpráva zp_ALBSAUAEKDI5.docx 29 kB 22.12.2017
Důvodová zpráva zd_ALBSAUAEKDI5.docx 21 kB 22.12.2017
Materiál ma_ALBSAUAEKDI5.docx 37 kB 22.12.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAUAEKDI5.docx 99 kB 22.12.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk