Identifikace materiálu
Čj. OVA 1252/17 PID KORNAS3HSM50
Čj. předkladatele MF-26498/2017/2703-6 Datum autorizace 12.10.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; finanční sektor
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017. Důvodem předložení návrhu zákona je doplnění pravomoci České národní banky vydávat pamětní bankovky a obchodní mince s názvem české dukáty.
Popis Ministerstvo financí a Česká národní banka společně předkládají vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů.
Poznámky Obsah předkládaného návrhu zákona je zcela totožný s relevantní pasáží návrhu novely zákona o ČNB a zákona o oběhu bankovek a mincí (sněmovní tisk 1009), jejíž projednávání bylo v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přerušeno.
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 46 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1 ze dne 3.1.2018
Znění PDF
DOC
(134 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.10.2017 – 19.10.2017 Adresa připomínek Miroslava.Mastna@mfcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAUNAVG2J.doc 26 kB 3.1.2018
Materiál ma_ALBSAUNAVG2J.docx 32 kB 3.1.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAUNAVG2J.docx 161 kB 3.1.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAUNAVG2J.docx 28 kB 3.1.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAUNAVG2J.docx 23 kB 3.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk