Identifikace materiálu
Čj. OVA 1022/17 PID KORNARCGTKUF
Čj. předkladatele MPSV - 2017/191984 - 52 Datum autorizace 19.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce
Důvod předložení Důvodem předložení jsou výsledky vypořádání meziresortního připomínkového řízení a jednání Koaliční rady dne 11. 9. 2017.
Popis Navrhuje se zvýšení horní hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků včetně valorizace stupnic platových tarifů od 1. listopadu 2017
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.10.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 677 ze dne 25.9.2017
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(182 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNARLGJJ6R.docx 58 kB 2.10.2017
Průvodní dopis pd_KORNARLGJJ6R.docx 194 kB 2.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk