Identifikace materiálu
Čj. OVA 131/18 PID KORNAR7DY75S
Čj. předkladatele 2017/D17086045/10/ÚPV Datum autorizace 14.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad průmyslového vlastnictví
Klíčová slova průmyslová práva
Oblast práva Obchodní právo/Práva průmyslového vlastnictví a obchodní známka
Důvod předložení Transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2015/2436 a směrnice EP a Rady (EU) 2016/943 a plnění úkolu Plánu leg. prací vlády na rok 2017
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, transponuje směrnici EP a Rady (EU) 2015/2436 a směrnici EP a Rady (EU)2016/943
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.5.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 11.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 168 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 216 ze dne 11.4.2018
Znění PDF
DOC
(135 kB)
(189 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.9.2017 – 13.10.2017 Adresa připomínek eklep@upv.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-KPZ , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , RVV , SPČR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAYDCL7D6.doc 22 kB 2.5.2018
Materiál ma_ALBSAYBBYUW6.docx 680 kB 30.4.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAYBBYUW6.doc 380 kB 30.4.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSAYBBYUW6.doc 406 kB 30.4.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAYBBYUW6.docx 836 kB 30.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk