Identifikace materiálu
Čj. OVA 1020/17 PID KORNAQYBVL4V
Čj. předkladatele MPSV-2017/182856-51 Datum autorizace 18.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální pojištění; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 je předkládán podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 na základě zmocnění obsažených v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle § 107 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o důchodovém pojištění vláda stanoví nařízením výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, výši redukčních hranic, výši základní výměry důchodu a zvýšení vyplácených důchodů; předkládané nařízení vlády obsahuje tyto údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění v roce 2018. Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018 je předkládán podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 na základě zmocnění v zákoně č. 198/1993 Sb. a v zákoně č. 357/2005 Sb.
Popis Návrhy nařízení vlády stanoví příslušné parametry pro provádění důchodového pojištění v roce 2018, včetně zvýšení důchodů v lednu 2018.
Poznámky Na základě výjimky předsedy LRV podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády ze dne 27. července 2017 č. j. 20793/2017-OVL nebylo u návrhů nařízení vlády provedeno připomínkové řízení. Rovněž nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA) ve smyslu výjimky podle bodu 3.8 písm. f) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA se podle tohoto ustanovení nezpracovává v případě parametrických změn, kdy není možné se odchýlit od daných pravidel).
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.10.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 675 ze dne 25.9.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNARN9QHSB.zip 44 kB 2.10.2017
Průvodní dopis pd_KORNARN9QHSB.docx 195 kB 2.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk