Identifikace materiálu
Čj. OVA 1131/17 PID KORNAQXG5Z6M
Čj. předkladatele MPSV-2017/162336-52 Datum autorizace 7.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; platy zaměstnanců veřejné správy; pracovně-právní vztahy; služební poměr; statistické informace
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Pracovní právo/Zákoník práce; Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Za dobu účinnosti nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, nastala v podmínkách výkonu prací, správních činností a činností příslušníků bezpečnostních sborů řada změn, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i jejich zařazení do platových a tarifních tříd.
Popis Návrh nařízení vlády, kterým budou novelizována tři nařízení vlády, kterými se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě, správních činností vykonávaných na služebních místech a činností v bezpečnostních sborech do platových a tarifních tříd. Jedná se o nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.11.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 6.11.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 770 ze dne 6.11.2017
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.9.2017 – 21.9.2017 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GIBS , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSATAHEXP9.docx 188 kB 20.11.2017
Průvodní dopis pd_KORNASYCLXU8.docx 193 kB 13.11.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk