Identifikace materiálu
Čj. OVA 1173/17 PID KORNAQKFYW12
Čj. předkladatele MF-40799/2015/62-15 Datum autorizace 25.8.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova majetek státu; privatizace
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Administrativní zjednodušení a urychlení procesu převodu majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. v případech úplatných převodů. Návrh legislativního materiálu se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády.
Popis Ministerstvo financí předkládá novelu č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, která by měla podstatně urychlit proces převodu majetku státu dle uvedeného zákona v případech rozhodnutí o privatizaci metodou přímých prodejů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2020 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.8.2017 – 22.9.2017 Adresa připomínek Jaromir.Kejda@mfcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOHS , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAU7CMMMH.docx 72 kB 19.12.2017
Návrh usnesení us_KORNASNCHDG5.docx 27 kB 31.10.2017
Předkládací zpráva zp_KORNASNCHDG5.docx 22 kB 31.10.2017
Důvodová zpráva zd_KORNASNCHDG5.docx 31 kB 31.10.2017
Materiál ma_KORNASNCHDG5.doc 44 kB 31.10.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNASNCHDG5.docx 20 kB 31.10.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNASNCHDG5.doc 91 kB 31.10.2017
Průvodní dopis pd_KORNASNCHDG5.zip 26 kB 31.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk