Identifikace materiálu
Čj. OVA 1021/17 PID KORNAQGJLZS6
Čj. předkladatele MPSV-2017/160094-52 Datum autorizace 22.8.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba; Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 v souvislosti s předložením nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Popis Cílem návrhu nařízení vlády je valorizovat stupnice platových tarifů státních zaměstnanců a zvýšit horní hranici zvláštního příplatku, a to v návaznosti na zvýšení platových tarifů a zvýšení horní hranice zvláštního příplatku u zaměstnanců v pracovním poměru v současně předkládaném návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.10.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 676 ze dne 25.9.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.8.2017 – 31.8.2017 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , PSP , RVV , Senát , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSARLDXMQ0.docx 31 kB 2.10.2017
Průvodní dopis pd_ALBSARLDXMQ0.docx 307 kB 2.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk