Identifikace materiálu
Čj. OVA 56/18 PID KORNAQCBYV46
Čj. předkladatele MV-92136-1/OBP-2017 Datum autorizace 18.8.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; doprava letecká; Evropská unie; fyzická osoba; osobní údaje; přestupky
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády pro rok 2017.
Popis Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů navazuje na návrh nového zákona o zpracování osobních údajů a zároveň implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 a 2016/681.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.3.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 21.3.2018 Číslo Sněmovního tisku 139 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 173 ze dne 21.3.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2017 – 15.9.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , RVV , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAX99TGW6.doc 22 kB 27.3.2018
Materiál ma_KORNAX9CCCP0.docx 374 kB 27.3.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAX99TGW6.docx 131 kB 27.3.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAX99TGW6.docx 263 kB 27.3.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAX99TGW6.docx 326 kB 27.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAX99TGW6.doc 50 kB 27.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk