Identifikace materiálu
Čj. OVA 165/18 PID KORNAQBEAXTE
Čj. předkladatele MV-51077-5/OBP-2017 Datum autorizace 18.8.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova cizinci
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Předloženo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2017.
Popis Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. Kromě zajištění transpozice směrnice o pobytu cizinců za účelem výzkumu a studia návrh obsahuje návrhy změn, které si dle názoru MV žádá praxe.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 203 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 349 ze dne 6.6.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2017 – 15.9.2017 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČMKOS , GAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NÚKIB , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , TAČR , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZMBSGMO.doc 22 kB 11.6.2018
Materiál ma_KORNAZMBSGMO.doc 635 kB 11.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZMBSGMO.doc 328 kB 11.6.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAZMBSGMO.doc 111 kB 11.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZMBSGMO.doc 1948 kB 11.6.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAZMBSGMO.doc 358 kB 11.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZMBSGMO.doc 50 kB 11.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk