Identifikace materiálu
Čj. OVA 1061/17 PID KORNAQ2GBBQR
Čj. předkladatele MV-94445-2/OBP-2017 Datum autorizace 8.8.2017
Popis
Název materiálu Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních
Typ materiálu Nelegislativní materiál ovlivňující normotvorbu Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo; Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Usnesení vlády č. 443 ze 14. června 2017.
Popis Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních (2017/853/EU).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.10.2017 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 23.10.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 740 ze dne 23.10.2017
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.8.2017 – 22.8.2017 Adresa připomínek jan.bartosek@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , GIBS , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNARLEG5CN.doc 94 kB 29.9.2017
Návrh usnesení us_KORNARLEG5CN.docx 30 kB 29.9.2017
Předkládací zpráva zp_KORNARLEG5CN.docx 19 kB 29.9.2017
Přehled dopadů pdo_KORNARLEG5CN.zip 75 kB 29.9.2017
Materiál ma_KORNARLEG5CN.docx 303 kB 29.9.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNARLEG5CN.docx 70 kB 29.9.2017
Průvodní dopis pd_KORNARLEG5CN.docx 44 kB 29.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk