Identifikace materiálu
Čj. OVA 904/17 PID KORNAPFA25G4
Čj. předkladatele MPO 43412/17/32100/01000 Datum autorizace 21.7.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Podle zákona č. 165/2012 sb. má vláda nařízení pro rok 2018 vydat do konce září 2017.
Popis NV stanoví prostředky poskytované ze státního rozpočtu pro rok 2018 formou dotace na podporu podporovaných zdrojů energie. Jedná se o naplnění ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.9.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 626 ze dne 11.9.2017
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.7.2017 – 11.8.2017 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNARCDY4OK.docx 24 kB 19.9.2017
Průvodní dopis pd_KORNARCDY4OK.pdf 289 kB 19.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk