Identifikace materiálu
Čj. OVA 788/17 PID KORNANX8YYBC
Čj. předkladatele 113800/17 Datum autorizace 4.7.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Farského, Mariana Jurečky, Petra Gazdíka, Jaroslava Klašky, Věry Kovářové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 1138)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je odsunout účinnost třetí a čtvrté fáze zavedení povinnosti evidovat tržby o 9 měsíců
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.7.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 24.7.2017 Číslo Sněmovního tisku 1138 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 521 ze dne 24.7.2017
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2017 – 17.7.2017 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MPO , MZD , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAPKEFL3H.doc 24 kB 24.7.2017
Stanovisko st_ALBSAPKEFL3H.doc 50 kB 24.7.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk