Identifikace materiálu
Čj. OVA 950/17 PID KORNANRKES5Z
Čj. předkladatele MF- 15823/2017/11 Datum autorizace 28.6.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Předkládá se v souladu s plánem legislativních prací vlády
Popis Ministerstvo financí předkládá materiál "Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 ". Návrh zákona o státním rozpočtu se předkládá, tak jako každoročně, bez číselných údajů a bez přílohy č. 4, které se projednávají samostatně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.9.2017 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 25.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 674 ze dne 25.9.2017
Znění PDF
DOC
(160 kB)
(190 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(202 kB)
(47 kB)
Příloha č. 2 PDF
(107 kB)

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 831 ze dne 21.9.2016

bylo změněno následujícím usnesením

č. 762 ze dne 23.10.2017
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.6.2017 – 14.7.2017 Adresa připomínek eva.kovarovicova@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAQQEKQ7A.doc 88 kB 30.8.2017
Návrh usnesení us_KORNAQQEKQ7A.zip 65 kB 30.8.2017
Předkládací zpráva zp_KORNAQQEKQ7A.doc 56 kB 30.8.2017
Důvodová zpráva zd_KORNAQQEKQ7A.doc 48 kB 30.8.2017
Materiál ma_KORNAQQEKQ7A.zip 311 kB 30.8.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNAQQEKQ7A.doc 177 kB 30.8.2017
Průvodní dopis pd_KORNAQQEKQ7A.zip 35 kB 30.8.2017
Další příloha materiálu mp_KORNAQSCHC3V.zip 6488 kB 1.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk