Identifikace materiálu
Čj. OVA 815/17 PID KORNANPCETXQ
Čj. předkladatele MPSV-2017/122477-52 Datum autorizace 30.6.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy; pracovně-právní vztahy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2017 a rozhodnutí předsedy vlády.
Popis S účinností od 1. ledna 2018 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.9.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.8.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 570 ze dne 21.8.2017
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.6.2017 – 11.7.2017 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAQHECA5Y.docx 20 kB 4.9.2017
Průvodní dopis pd_KORNAQHECA5Y.docx 307 kB 4.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk