Identifikace materiálu
Čj. OVA 972/17 PID KORNANK9YZX8
Čj. předkladatele MF-15749/2017/32-10 Datum autorizace 22.6.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daňová správa
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky; Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení ustanovení § 12 odstavec 4 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Nařízení vlády stanoví jako tržby vyloučené z evidence tržeb tržby hluchoslepých a úplně nebo prakticky nevidomých osob.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.11.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 6.11.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 769 ze dne 6.11.2017
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.6.2017 – 17.7.2017 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-KA , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNASWFTS1C.docx 26 kB 9.11.2017
Průvodní dopis pd_KORNASWFTS1C.docx 20 kB 9.11.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk