Identifikace materiálu
Čj. OVA 876/17 PID KORNAN2KL6HR
Čj. předkladatele MV-61357/LG-2017 Datum autorizace 6.6.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kraje; obce; územní samosprávné celky; veřejná funkce; veřejné rozpočty
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení K provedení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, ve znění novely - zákona č. 99/2017 Sb.
Popis Návrh nařízení vlády k provedení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, kterým se stanoví výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.9.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 627 ze dne 11.9.2017
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.6.2017 – 27.6.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , ČÚZK , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNARDHAAMX.doc 78 kB 20.9.2017
Průvodní dopis pd_KORNARDHAAMX.doc 48 kB 20.9.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk