Identifikace materiálu
Čj. OVA 643/17 PID KORNAMLDWRD4
Čj. předkladatele 102858-3/2017-OPL Datum autorizace 24.5.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zahraničních věcí
Klíčová slova cizinci; migrace; vízová politika
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Nutnost sjednotit stávající právní úpravu způsobu stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinností.
Popis Cílem navrhovaného nařízení vlády je jednotně upravit výjimky z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti v rozsahu vyplývajícím z nařízení Rady (ES) č. 539/2001, ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.7.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.7.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 500 ze dne 10.7.2017
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.5.2017 – 31.5.2017 Adresa připomínek eklep@mzv.cz
Připomínková místa KOM , MPO , MPSV , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAP8AE2A6.doc 68 kB 13.7.2017
Průvodní dopis pd_KORNAP6EHKF7.doc 72 kB 12.7.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk