Identifikace materiálu
Čj. OVA 583/17 PID KORNAMHDFHQU
Čj. předkladatele 112400/17 Datum autorizace 19.5.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslance Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 1124)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova smluvní vztahy
Oblast práva Občanské právo/Závazky a smlouvy
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je dle předkladatele zajištění fungování zákona o registru smluv v praxi s ohledem na zjištěné problémy při aplikaci zákona od doby jeho účinnosti. Jedná se o úpravy týkající se legislativních a výkladových nedostatků a dílčí úpravy v rozsahu zveřejňovaných smluv. Úpravy obsažené v návrhu zákona nevedou k vynětí povinných subjektů ze zákona o registru smluv, ale pouze k úpravě režimu zveřejňování u některých smluv či vynětí určitých typů, u kterých byly identifikovány nežádoucí dopady z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví či ochrany citlivých informací.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 5.6.2017 Číslo Sněmovního tisku 1124 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 425 ze dne 5.6.2017
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(48 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.5.2017 – 23.5.2017 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAN2F6GXO.doc 24 kB 5.6.2017
Stanovisko st_ALBSAN2F6GXO.doc 46 kB 5.6.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk