Identifikace materiálu
Čj. OVA 700/17 PID KORNAL6HKRBB
Čj. předkladatele MPO 23848/17/32100/01000 Datum autorizace 7.4.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika; obnovitelné zdroje energie
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Materiál je předkládán s cílem jednoznačně stanovit postup pro výplatu podpory po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, a to za období od nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů nebo jeho ustanovení, které podporu zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu do provozu.
Popis Navrhované nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie je předkládáno s cílem jednoznačně stanovit postup pro výplatu podpory po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, a to za období od nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, nebo jeho ustanovení, které podporu zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu do provozu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.8.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.7.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 520 ze dne 24.7.2017
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.4.2017 – 3.5.2017 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAQ4CJFJZ.docx 24 kB 10.8.2017
Průvodní dopis pd_KORNAQ4CJFJZ.docx 488 kB 10.8.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk