Identifikace materiálu
Čj. OVA 683/17 PID KORNAL6C4B2S
Čj. předkladatele MPO 19664/17/41300/01000 Datum autorizace 6.4.2017
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Evropské právo/Sekundární evropské právo; Občanské právo/Závazky a smlouvy; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Předkládá se v návaznosti na usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1163, jímž byl schválen materiál „Revize spotřebitelského práva"
Popis Sjednocení vybrané úpravy ochrany spotřebitele do jednoho právního předpisu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.9.2017 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.9.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 653 ze dne 18.9.2017
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.4.2017 – 2.5.2017 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ČTÚ , ERÚ , FA , HKČR , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNANCHNJ5X.zip 158 kB 20.6.2017
Návrh usnesení us_KORNANCHNJ5X.docx 21 kB 20.6.2017
Předkládací zpráva zp_KORNANCHNJ5X.docx 16 kB 20.6.2017
Materiál ma_ALBSAQG9DFWX.docx 82 kB 22.8.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAQBD9QHI.docx 219 kB 17.8.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNANCHNJ5X.docx 93 kB 20.6.2017
Průvodní dopis pd_KORNANCHNJ5X.zip 399 kB 20.6.2017
Další příloha materiálu mp_KORNANCHNJ5X.docx 33 kB 20.6.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk