Identifikace materiálu
Čj. OVA 336/17 PID KORNAKJKVWC2
Čj. předkladatele MF–7543/2017/11 Datum autorizace 17.3.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Na základě usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016.
Popis Ministerstvo financí předkládá novelu zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Předkládaným návrhem zákona se do zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 začleňuje nová kapitola státního rozpočtu 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost spolu s jejími závaznými ukazateli, do které budou po vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost rozpočtovým opatřením převedeny z rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu příslušné finanční prostředky. Jako datum vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je předpokládán 1. červenec 2017.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 10.4.2017 Číslo Sněmovního tisku 1100 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 270 ze dne 10.4.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(187 kB)

Související usnesení

mění následující usnesení

č. 524 ze dne 1.7.2015
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.3.2017 – 24.3.2017 Adresa připomínek eva.kovarovicova@mfcr.cz
Připomínková místa NBÚ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNALDFRPHB.doc 26 kB 20.4.2017
Materiál ma_KORNALDFRPHB.doc 72 kB 20.4.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNALDFRPHB.doc 55 kB 20.4.2017
Průvodní dopis pd_KORNALDFRPHB.docx 21 kB 20.4.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk