Identifikace materiálu
Čj. OVA 873/17 PID KORNAKHM3WMP
Čj. předkladatele 7448/2017-OMP Datum autorizace 17.3.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova státní rozpočet; státní správa a samospráva; věda a výzkum
Oblast práva Správní právo/Věda a výzkum
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 719 ze dne 24. srpna 2016, kterým vláda schválila věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a uložila vypracovat jeho paragrafové znění.
Popis Cílem návrhu je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v ČR, k čemuž je potřeba prostřednictvím legislativního rámce zajistit udržitelný rozvoj systému VaVaI, zajistit efektivnost výdajů na VaVaI a potřeby ekonomiky a společnosti. Splnění tohoto cíle je podle názoru předkladatele podmíněno zásadní změnou dosavadního systému podpory výzkumu, vývoje a inovací, kterou již nelze jak pro její kvalitativní, tak kvantitativní parametry zapracovat prostřednictvím novely do stávajícího platného zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.3.2017 – 18.4.2017 Adresa připomínek joklik.jakub@vlada.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , GAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-KPZ , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , TAČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAQ2G9D7K.zip 115 kB 8.8.2017
Návrh usnesení us_KORNAQ2G9D7K.docx 21 kB 8.8.2017
Předkládací zpráva zp_KORNAQ2G9D7K.docx 27 kB 8.8.2017
Důvodová zpráva zd_KORNAQ2G9D7K.docx 96 kB 8.8.2017
Materiál ma_KORNAQ2G9D7K.docx 183 kB 8.8.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAQ2G9D7K.docx 268 kB 8.8.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAQ2G9D7K.docx 67 kB 8.8.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAQ2G9D7K.doc 46 kB 8.8.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNAQ2G9D7K.zip 622 kB 8.8.2017
Průvodní dopis pd_KORNAQ2G9D7K.zip 56 kB 8.8.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk