Identifikace materiálu
Čj. OVA 762/17 PID KORNAKEFEG4P
Čj. předkladatele MF- 43971/2016/3503-7 Datum autorizace 13.3.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční sektor; finanční trh; pojištění; pojišťovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce pojištění, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.1.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 3.1.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 2 ze dne 3.1.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.3.2017 – 10.4.2017 Adresa připomínek konzultace@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , FA , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAU7DXY9S.docx 74 kB 19.12.2017
Návrh usnesení us_KORNANSJN2U2.doc 34 kB 3.7.2017
Předkládací zpráva zp_KORNANSJN2U2.doc 42 kB 3.7.2017
Důvodová zpráva zd_KORNASBJQ4YX.zip 132 kB 24.10.2017
Materiál ma_KORNASBJQ4YX.zip 119 kB 24.10.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNASBJQ4YX.docx 2091 kB 24.10.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNASBJQ4YX.docx 82 kB 24.10.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNASBJQ4YX.docx 169 kB 24.10.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNANSJN2U2.zip 359 kB 3.7.2017
Průvodní dopis pd_KORNANSJN2U2.zip 37 kB 3.7.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk