Identifikace materiálu
Čj. OVA 395/17 PID KORNAK7CSDN7
Čj. předkladatele MPO 17937/17/51300/01000 Datum autorizace 9.3.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova investice; migrace
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Zákonné zmocnění v § 181a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Popis Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.7.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.7.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 501 ze dne 10.7.2017
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.3.2017 – 30.3.2017 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSAP6C9U5C.docx 17 kB 11.7.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAP6C9U5C.docx 488 kB 11.7.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk