Identifikace materiálu
Čj. OVA 256/17 PID KORNAJYCHUK4
Čj. předkladatele 104300/17 Datum autorizace 27.2.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Rostislava Vyzuly a dalších na vydání zákona o elektronizaci zdravotnictví a o změně zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (zákon o elektronizaci zdravotnictví) (sněmovní tisk č. 1043)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova elektronizace; zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zejména umožnit v praxi vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě, umožnit digitalizaci stávající dokumentace a umožnit efektivní výměnu dat.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 22.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1043 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 204 ze dne 22.3.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.2.2017 – 9.3.2017 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MV , MZD , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAKQB8S0U.doc 24 kB 23.3.2017
Stanovisko st_ALBSAKQB8S0U.doc 58 kB 23.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk