Identifikace materiálu
Čj. OVA 236/17 PID KORNAJRKWYTI
Čj. předkladatele 103300/17 Datum autorizace 20.2.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jiřího Miholy, Mariana Jurečky, Jaroslava Faltýnka a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1033)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova věda a výzkum
Oblast práva Správní právo/Věda a výzkum
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je napravit stav, kdy zřizovatel veřejné výzkumné instituce nemá dostatečné nástroje, které by mu umožnily činnost veřejné výzkumné instituce účinně kontrolovat. Navrhuje se proto posílit pravomoci zřizovatele a dozorčí rady
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 13.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1033 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 190 ze dne 13.3.2017
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(130 kB)
(47 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.2.2017 – 1.3.2017 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKEDGLHP.doc 24 kB 13.3.2017
Stanovisko st_KORNAKEDGLHP.doc 46 kB 13.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk